• 5 years’ experience in Rice milling operation
 • good command of written and spoken english
 • Workplace** Chiang Rai**

24-Mar-17

 

Applied
 • Quality Control
 • ISO system
 • welcome new graduate

23-Mar-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 45 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาตร์
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

22-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาโทหรือตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • วางแผนงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

21-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล