• รับเฉพาะผู้ชายเท่านั้น อายุไม่เกิน 28 ปี
 • ต้องมีประสบการณ์เรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย 2 ปีขึ้นไป
 • ไม่รับนักศึกษาจบใหม่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 yrs of experience within Quality Assurance
 • Exp in plastic products and chemical laboratory
 • Manage the Company’s Quality Assurance Program

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Management of the laboratory activities
 • Bachelor or higher in Chemistry Science
 • 5 yrs exp in QC/QA for plastic products

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Microbiology, Biotechnology
 • Maintain laboratory and facility in a clean
 • 2 years experiences in microbiological laboratory

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Chemistry
 • Experiences in Quality Control
 • Experience in global system

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมทางด้านสี Thin

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป สาขาฟิสิกส์หรือสาขาเคมี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้ มีความประพฤติดี ซื่อสัตว์

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานสถานีส่งแก๊สและด้านงานควบคุมแก๊ส

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Manage the operation of the line
 • Make changes and optimize product changing times
 • Verify the CCP and operation control online

20-Jan-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • รับเหมาติตตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เช่นท่อแก๊ซ
 • เพศ ชาย , อายุ 30-40 ปี
 • ประสบการณ์ 5 ปี

20-Jan-17

 

Applied
 • Fluent communication in English & Thai
 • Technician level certification
 • Flexible to work anyplace

20-Jan-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Bachelor’s degree in Chemical Engineering, Science
 • 6 – 10 years experience in production process.
 • Knowledge in production shop floor control.

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Science
 • Familiar with standard GMP, HACCP, ISO900,
 • 5 years’ working experience in Production Engineer

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or higher degree in Chemical Engineering
 • Minimum of 5 years’ experience in hydrocolloids
 • Have knowledge of ISO 9001, ISO 22000

20-Jan-17

 

Applied
 • BE in Mechanical and Electrical.
 • 8 years of experience in R&D (Air conditioner)
 • Able to design Electronics Appliance product.

20-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female, 32 years old up.
 • Experience 10 years up in R&D and design.
 • Knowleageable in rubber, compound and NVH

20-Jan-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน QC มากกว่า 7 ปี
 • มีประสบการณ์จากโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความรู้ด้านระบบมาตรฐานคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม

20-Jan-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์
 • สามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการได้
 • มีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม หรือ การบำบัดกาก

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี วิทยาศาสตร์
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years’ experience in managing safety
 • Occupational Health, Safety and Environment
 • Good command of English

20-Jan-17

 

Applied
 • 1-3 years experience in Quality Assurance.
 • Basic knowledge of GMP, HACCP, Food Safety.
 • Able to work on shift.

20-Jan-17

 

Applied
 • Thai nationality, male only, aged 28-35 years old.
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Fluent in Thai and Good command in English

20-Jan-17

 

Applied
 • ISO 9001, BRC, ISO 14001, HACCP and FSSC 22000.
 • Good command of English.
 • Activities of QMS Document Control.

20-Jan-17

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ISO / GMP / HACCP ด้านการผลิตอาหาร
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

19-Jan-17

 

Applied
 • Thai / Age not over than 45 yo / Excellent English
 • Knowledge of HAZOP, ISO14000, OHSAS18000, &ISO5000
 • Able to work in Map Ta Phut IE, Rayong

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor/ or Master/ PhD. in Science, or related.
 • Experience in R&D from FMCG company or related.
 • Very good in English communication

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, age 27-35 years
 • Degree/ Vocational Diploma in the field
 • Experienced in Research and development

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male , Thai nationality, age 35-45 years old
 • Bachelor's Degree in related field
 • ISO TS/16949

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Chemist

TOA-Chugoku Paints Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Male, age between 22-30 years old
 • Degree in Science Chemistry
 • ควบคุมคุณภาพ (QC) ด้านเฉดสี

19-Jan-17

 

Applied
 • ควบคุมและพัฒนาระบบคุณภาพให้เป็นไปตาม GMPและ HACCP
 • บริหารงานด้านระบบคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
 • วางแผน ควบคุมและติดตามผลการทำงานให้สอดคล้องกับระบบ

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สามารถขึ้นทะเบียนจป.ตามกฎหมายกำหนด
 • ขับรถยนต์ได้

19-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนและบริหารงาน
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO , GMP,
 • มีทัษณะในการแก้ไขปัญหา และการสื่อสาร

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี พอลิเมอร์ เคมี หรือ วิศวกรรมศาสตร์
 • ทำหน้าวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO GMP

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience in project engineering design
 • Experience in Multi-Discipline office design
 • Oil & Gas, Refinery, Petrochemical and Clean Fuels

19-Jan-17

 

Applied
 • Age 35 - 45 years old, Thai nationality.
 • Bachelor’s degree in Business or related field.
 • 4 years experiences in feedstock and logistic

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • To carry out estimating activities
 • Prepare Cost Estimates for bidding activities

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma, High Vocational or higher of Mechanic
 • 5 years experiences in Ethanol, Alcohol
 • Excellent leadership and team player, good communi

19-Jan-17

 

Applied
 • Manage and continuously improve QC operation
 • Identify and report Non-Conformity of material
 • Investigate customer complaint cases

19-Jan-17

 

Applied
 • International experience during studies or work
 • Clear leadership potential
 • Master Degree or Ph.D with above average GPA

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Major Science, Food science, Biotech, Biochem
 • Basic knowledge of GMP, HACCP, Food Safety.
 • Able to work on shift

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 33-40 years old
 • Bachelor degree in Engineering or Science
 • More than 10 years' experience

19-Jan-17

 

Applied
 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย /สรรหาอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

19-Jan-17

 

Applied
 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย /สรรหาอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

19-Jan-17

 

Applied
 • Successful of the research
 • Publishing the research in international journals
 • Guide and train students in the group

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 22-27 years old
 • Degree in Industrial Engineering, Mechanical
 • 0-3 years (Automotives industry is a plus)

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors of Science Degree preferred in chemical
 • Experience in work with chemical substances
 • Experience in a laboratory

19-Jan-17

 

Applied
 • Experience in Planning or Purchasing.
 • Experience with SAP material master.
 • Good communication skill in English.

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 15 years exp in HSE
 • Oversea Base
 • Oil and Gas experienced

18-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล