• ประสานงานด้านรถขนส่งน้ำมัน
 • ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวช-ป.ตรี
 • สามารถทำงานที่คลังน้ำมันศรีราชา(ชลบุรี)

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Food Technology, Engineering
 • 3 years’ experience in sauce and topping products
 • Very good problem solving skill

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Process improvement
 • Male/Female age between 25-35 years old
 • 2 years experience in manufacturing facility

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบรรจุภัณฑ์, พอลิเมอร์
 • มีประสบการณ์ด้านการขึ้นรูปพลาสติกแบบเทอร์โมฟอร์ม
 • วิจัยและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Developing and/or duplicating products
 • Preparing tentative & final product specifications
 • Driving the implementation and ensuring compliance

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วางแผนปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิจัยพัฒนาผลิตภั
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
 • บุคลิกภาพคล่องแคล่ว มีความรับผิดชอบ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Chemist

TOA-Chugoku Paints Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Male, age between 22-30 years old
 • Degree in Science Chemistry
 • ควบคุมคุณภาพ (QC) ด้านเฉดสี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • to play an important role to expand domestic
 • to work at leading paper manufacturer in Japan.
 • to work with familiar products.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BRC Iop, BRC food safety, FSSC 22000, ISO22000.
 • Food packaging product or related industries.
 • Good command of English.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ISO 9001, BRC, ISO 14001, HACCP and FSSC 22000.
 • Good command of English. Report to Expat.
 • Activities of QMS Document Control.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree in Chemical scien or related field
 • Experience in chemical lab or production or R&D
 • Must be able to communicate in English

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Prepare equipment and chemicals for lessons
 • To arrange for the disposal of waste materials
 • Knowledge of potential hazards of laboratory

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมการกระบวนการการการซ่อมสีและตัวถัง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในกระบวนการซ่อมสีตัวถัง

30-Apr-17

 

Applied
 • Business fluent English is mandatory
 • Over 5 successful years sales management
 • Strong team work and management skill

30-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor in Chemical Science
 • Experience 1-3 years in QA function
 • Knowledge skill in ISO9001, 5S, QC 7 tools

30-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาพืชไร่/ พืชสวน/ การผลิตพืช
 • บริหารโครงการวิจัยและพัฒนาใหม่ ๆ
 • มีความรู้ทางด้านการผลิตพืช และสรีรวิทยาพืช

29-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ โรคพืช
 • ออกพื้นที่เก็บตัวอย่างที่นักวิจัยต้องการ
 • ตรวจสอบงานวิจัย หรือเก็บตัวอย่างต่างๆเพิ่มเติม

29-Apr-17

 

Applied
 • ESH
 • Environtment
 • Health and Safety

28-Apr-17

 

Applied
 • 0-5 year experiences in petroleum testing lab.
 • Bachelor Degree in Chemistry or related fields.
 • Perform routine and non-routine testing.

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวะสิ่งทอ
 • มีความขยัน ระเอียด รอบคอบ และอดทน
 • สามารถทำงานใน Line การผลิตได้

28-Apr-17

 

Applied
 • เสนอขายสินค้าของทางบริษัท
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์

28-Apr-17

 

Applied
 • Degree's in Polymer, Chemical or related field
 • At least 10 years from chemical industry
 • Project and process experience, new plant set-up

28-Apr-17

 

Applied
 • NDT Technician
 • At least 0-2 years in Quality
 • Knowledge of physical measurement tools

28-Apr-17

 

Applied
 • Experience in Laboratory
 • Fair in English communication
 • Able to work in Bangpakong site(Bangna-Trad Km.36)

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • รักงานด้านการขาย
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี

28-Apr-17

 

Applied
 • Degree of Science in Polymer, Petrochemical
 • 3 years’ experience in colour matching or colour
 • Managing the company KPIs associated

28-Apr-17

 

Applied
 • Petrochemical or Chemical knowledge
 • Good command in English skill
 • Working only Monday to Friday

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelors of Science Degree preferred in Chemical
 • 2 - 5 years experience in an chemical
 • MUST be able to work varying shift

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong attention to detail
 • 2-3 years within product development role
 • Good communication skills, especially English

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Implement QA system
 • 5-7 years experiences with senior level
 • Experience in fermentation industry, ethanol

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 22 - 24 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี
 • ประสบการณ์ 2 ปี

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineer
 • 5 years experience in laboratory management
 • Good Analytical and problem solving skill.

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Food Science
 • 7 years for related industrial experience
 • Strong leadership skill and ability to motivate

27-Apr-17

 

Applied
 • Male OR Female , age 21-30 years
 • Certified Professional Safety officer
 • New graduate or experience in safety

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์อันตราย ประเมินความเสี่ยง
 • จป.วิชาชีพ
 • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เสนอขายสินค้าของทางบริษัท
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์

27-Apr-17

 

Applied
 • Coordinate for Environmental Mgmt Systems
 • Support HSE Programs
 • 0-5 years experience in Environmental/ISO

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality Male/female, aged 30-33 years old
 • work 4 days and stop for 2 days on a night shift
 • 1-3 years’ experience from a food and beverage

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Chemical or related fiel
 • Having at least 2 years experience at chemist
 • Analytical, Hardworking, Leadership

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master degree holder
 • 0 – 3 years’ experience
 • Minimum GPA: 2.70

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, Age between 22-25 years old
 • Bachelor’s degree in Science or a related
 • New Graduate are welcome

27-Apr-17

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 10 years of chemical or manufacturing
 • Male age 35 years up
 • Chemical product experienced

27-Apr-17

 

Applied
 • Responsible for QC/QA & ensuring food product
 • Control finished product standard
 • Responsible for planning, controlling, monitoring

27-Apr-17

 

Applied
 • Male/ Female, age not over 32 years old
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Able to work under pressure

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี คณะ วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ปริญญาตรี คณะจุลชีววิทยา
 • Lab Officer / เจ้าหน้าที่ประจำห้องแล็ป

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 21-35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี
 • ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
 • ดำเนินงานตามระบบคุณภาพ ISO , GMP

26-Apr-17

 

Applied
 • Male / Female age over 27 year
 • Degree in Packaging Technology or related field
 • 5 years in Food Industry

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำการวางแผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • 5 years in Automotive field
 • Technical Compliance Project Management
 • Experienced in Thai homologation

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ทางด้านกายภาพ

26-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล