• จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Higher of Science in Chemistry
 • At least five (5) years’ experience in Micro/Chemi
 • Must have the ability to win and maintain the resp

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Industrial Engineering, Food Engineer
 • 3-8 years’ experience in food industry
 • Good initiative and communication skills

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 23 - 35 ปี
 • ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานและสารเคมี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลัก 7 QC Tool

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor in Pharmacy
 • At least 2 year direct experience in QA Parmacist
 • Good command of English, computer literacy

26-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Female, Thai Nationality, Age 22-28
 • Degree in Food Science or any related fields
 • 1-3 years working experience as R&D

24-Feb-17

 

Applied
 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแบรนด์ผ่านสื่อ ต่าง ๆ
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Promotion ต่าง ๆ
 • สร้างและสื่อสารภาพลักษณ์และข้อมูลของแบรนด์

24-Feb-17

 

Applied
 • Male or Female, age not over 30 -35 years old.
 • At least 7-10 years of RD in food industry
 • Good command in Written and spoken English.

24-Feb-17

 

Applied
 • ทดลองทำผลิตภัณฑ์และทดสอบกับผู้บริโภค
 • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 2 ปี
 • คิดค้น วิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจ

24-Feb-17

 

Applied
 • A Thai citizen. Male & Female, Age Over 40 years
 • Degree in Food Science, Food Technology
 • ISO/HACCP/GMP/TQM

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Pharmacy,Chemistry
 • 1+years working multi-national company environment
 • Experience in Pharmaceutical Industry.

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor or higher of Rubber Technology
 • 0 - 2 year(s) experience in related field
 • New graduates are also welcome

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั่วไปได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)

23-Feb-17

 

Applied
 • 6 Sigma Black Belt - Safety Professional level
 • 10 years in whatever quality system - Lab methods
 • OHSAS 18001 - Convincing Thai and English

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • รักงานด้านการขาย
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี

22-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาอื่นๆ
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

22-Feb-17

 

Applied
 • เคมี,วิทยาศาตร์
 • ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • สุพรรณบุรี

22-Feb-17

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in Pharmacy,Pharmaceutical Science,Science
 • Experience in Quality Control, Quality Assurance
 • Good command in English

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Production Supervisor (Frozen Food, Petchabun based)

Biopharm Chemicals Co., Ltd.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • Bachelor degree graduate in Food Science
 • Having knowledge of GMP, HACCP
 • 2 years' experience in production supervisor

21-Feb-17

 

Applied

Plant Manager (Frozen Food, Petchabun based)

Biopharm Chemicals Co., Ltd.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • Bachelor’s degree or higher in Food Science
 • Experience in manufacturing, QA
 • Understanding of GMP

21-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๓ ปี
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์
 • มีความรู้ด้านการทำโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 • เรื่องของระบบมาตรฐาน เช่น ISO 9001 , ISO/IEC 17025

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถปฏิบัติงานและร่วมดำเนินการวิจัยได้
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารระบบคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาโท สาขา Food Science / Food Technology
 • มีประสบการณ์และทักษะด้าน Sensory Skills
 • มีความรู้ ประสบการณ์ในงานควบคุมคุณภาพ QC

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female , Age 35 years up
 • Master or Bachelor’s Degree in Food Science
 • More 10 years of R&D experience in Food Business

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล