• จัดทำการวางแผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

17-May-17

 

Applied
  • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ทางด้านกายภาพ

17-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล