Medical Research Technologist

US Embassy Bangkok

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • Bachelor’s level degree in a laboratory science
  • Advanced skill level in bacterial diagnostics
  • Conducting research projects initiated by SLCP

24-Mar-17

 

Applied

Medical Research Technologist (QA/QC)

US Embassy Bangkok

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • Bachelor’s degree in nursing science
  • Background in clinical trials, HIV/AIDS, GCP
  • 2 years of experience in a research and clinical

24-Mar-17

 

Applied
  • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเคมี
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล