• จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, aged between 30 - 45 years old
 • degree or higher in Business Administration
 • 10 years of experience at a managerial level

16-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

14-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๓ ปี
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

14-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์
 • มีความรู้ด้านการทำโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 • เรื่องของระบบมาตรฐาน เช่น ISO 9001 , ISO/IEC 17025

14-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถปฏิบัติงานและร่วมดำเนินการวิจัยได้
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

14-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารระบบคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

14-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล