• Bachelor degree or higher in Food science
 • Bachelor degree in Health & Safety
 • Good command of English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To work for one of the biggest companies
 • To use and improve Food science skill
 • To work independently and fully utilize your skill

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาตร์อาหาร วิศวกรรมอาหาร
 • คิดค้นสูตรอาหารตามความต้องการของลูกค้า
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีประการณ์ 1-2 ปี
 • ขับรถยนต์ได้

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • มีใบขับขี่รถยนต์ (สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้)

20-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล