• ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านห้องปฏิบัติการ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

R&D Associate

RB (Thailand) Co., Ltd. (Durex)

ฉะเชิงเทรา

 • Good degree in a relevant scientific discipline
 • Relevant experience within product development
 • Understanding of strategy and planning issues

29-May-17

 

Applied
 • QM, OHS, SHE
 • ปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 8 ปี ในระดับผู้จัดการ

29-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป สาขาฟิสิกส์หรือสาขาเคมี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้ มีความประพฤติดี ซื่อสัตว์

29-May-17

THB10k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานสถานีส่งแก๊สและด้านงานควบคุมแก๊ส

29-May-17

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวะสิ่งทอ
 • มีความขยัน ระเอียด รอบคอบ และอดทน
 • สามารถทำงานใน Line การผลิตได้

29-May-17

 

Applied
 • วิเคราะห์อันตราย ประเมินความเสี่ยง
 • จป.วิชาชีพ
 • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

28-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analyze and authorize test results
 • Supervising and controlling of test method
 • Calibration &verification of laboratory equipments

27-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Sci / Engineering
 • Work as management trainee in functions.
 • Very good command of English.

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 3 year Safety field experience
 • Knowledge of ISO9001/TS 16949 and ISO 14001
 • Health and Safety Degree

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สารเคมี

25-May-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Chemistry, Science, or Cosmetic degree
 • Have exp. in Cosmetic, Personal Care, FMCG company
 • Good command in English communicatiion

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท สาขาพืชไร่/ พืชสวน/ การผลิตพืช
 • อายุ 25-35 ปี ป.ตรีไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีความรู้ทางด้านการผลิตพืช และสรีรวิทยาพืช

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล