• Senior Quality Manager, Pharma/healthcare 200-250K
 • At least 10 years experience in related role
 • Good in Enlish

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรม
 • วุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบน้ำชลประทาน

19-May-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลและบริหารงานความปลอดภัยทั้งระบบ
 • จบ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือวิศวกรรมความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

19-May-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการความปลอดภัย
 • สามารถวางแผนและกำหนด หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัย
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

12-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล