• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อม
  • ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมยางพารา
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านโรงงาน

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล