• Health & Safety
  • Manufacturing
  • Intermediated in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Safety Officer/จป.วิชาชีพ

Nova Printex Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

  • งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
  • ดูแลตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
  • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

27-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล