• ปริญญาตรี สาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย
  • ขึ้นทะเบียน จป.วิชาชีพได้
  • ดำเนินการปรับปรุงความปลอดภัยในโรงงาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Female, Age 23-35 years old, Thai nationality only
  • 2-5 years’ experience in ISO documentation
  • Internal audit ISO9001 and ISO 14001

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ต้องมีใบ จป.วิชาชีพเท่านั้น
  • มีความรู้เรื่องกฏหมายเกี่ยวกับงาน จป. เป็นอย่างดี
  • จัดอบรมความปลอดภัย และจัดประชุม คปอ.

22-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล