• Senior Quality Manager, Pharma/healthcare 200-250K
 • At least 10 years experience in related role
 • Good in Enlish

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พัฒนารูปแบบและมาตรฐานงานก่อสร้าง
 • ผ่านงานออกแบบ/วิจัย/ก่อสร้าง ด้านอนุรักษ์พลังงาน
 • มีความสามารถในการออกแบบเชิงประยุกต์

23-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรม
 • วุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบน้ำชลประทาน

19-May-17

 

Applied
 • Raise the profile of the Outdoor Classroom
 • Develop clear curriculum links with visits
 • Prepare and maintain the learning spaces

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล