• ดูแลควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
  • ปริญญาตรีด้านวิศวกรเคมี
  • มีความรู้ด้านระบบ ISO

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Bachelor in Industrial Engineer, Chemical Engineer
  • 5-7 years prefer in production in steel industry
  • Computer literacy (Ms. Office)

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย /สรรหาอุปกรณ์ต่าง ๆ
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

22-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล