• เพศชาย
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม

19-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

18-Jul-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านห้องปฏิบัติการ

17-Jul-17

 

Applied
 • At least 3 years experiences in warehouse/logistic
 • Set up and implement safety system
 • Degree in Public Health, Science

15-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล