• วิเคราะห์อันตราย ประเมินความเสี่ยง
  • จป.วิชาชีพ
  • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านห้องปฏิบัติการ

23-May-17

 

Applied
  • QM, OHS, SHE
  • ปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  • อายุงานไม่น้อยกว่า 8 ปี ในระดับผู้จัดการ

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล