• ผจส่วนนโยบายความยั่งยืนและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • ปริญญาโทวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม
  • ประสบการณ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 10 ปีขึ้นไป

16-Jan-17

 

Applied
  • ประสบการณ์ด้าน QMS 7ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านระบบงานบริหารคุณภาพ
  • มีภาวะผู้นำ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

16-Jan-17

 

Applied
  • Master’s degree in Food Science
  • 5 years direct experience in Food Project
  • Skill in product development, quality assurance

14-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล