• เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี-โทสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree/Master's degree in Environmental Science
 • Good command of spoken and written English
 • Be able to work upcountry and oversea

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master's degree in Environmental Science
 • 4 years experience in preparing EIA reports
 • Experience in Petroleum Exploration and Production

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 20-35 ปี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ

17-Jan-17

 

Applied
 • ISO 9001, ISO 14000 , ISO 18000
 • QMR
 • HSE, EHS, SHE

17-Jan-17

 

Applied
 • ผจส่วนนโยบายความยั่งยืนและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ปริญญาโทวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 10 ปีขึ้นไป

16-Jan-17

 

Applied
 • ศึกษาค้นคว้ามาตรฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจประเมินตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าของโครงการ

16-Jan-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้าน QMS 7ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านระบบงานบริหารคุณภาพ
 • มีภาวะผู้นำ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

16-Jan-17

 

Applied
 • Master’s degree in Food Science
 • 5 years direct experience in Food Project
 • Skill in product development, quality assurance

14-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years’ experience in Sewage Treatment
 • Reviews operation of plant and pumping stations
 • Good knowledge of Water Systems

13-Jan-17

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, Age 25-35
 • Bachelor Degree in Electrical Engineer
 • Good command of English

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Over 10 years’ experience in Civil design prefer
 • Have working knowledge and application of design
 • Competence command of English.

12-Jan-17

 

Applied
 • Over 5 years’ experience in Civil design prefer
 • Knowledge of cost estimation for civil work
 • Competence command of English.

12-Jan-17

 

Applied
 • พัฒนารูปแบบและมาตรฐานงานก่อสร้าง
 • ผ่านงานออกแบบ/วิจัย/ก่อสร้าง ด้านอนุรักษ์พลังงาน
 • มีความสามารถในการออกแบบเชิงประยุกต์

03-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล