Field Service Specialist (Based in Bangkok)

QIAGEN (Thailand) Limited

ภาคกลางจังหวัดอื่น

  • Provide technical/application support to customers
  • 2-5 years experience in Applications/Tech Support
  • European MNC, Career development opportunities

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • -มีความรู้ในด้านการใช้สารอินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตร
  • -สามารถเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ได้
  • -ควบคุมการผลิตสินค้าป้องกันกำจัดศัตรูพืช

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล