• ห้องปฏิบัติการเคมี
 • จบ ม. 6 (วิทย์-คณิต) ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ เคยทำงานด้านห้อง LAB วิเคราะหฺ์

26-May-17

 

Applied
 • -มีความรู้ในด้านการใช้สารอินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตร
 • -สามารถเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ได้
 • -ควบคุมการผลิตสินค้าป้องกันกำจัดศัตรูพืช

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, Age 18 years up
 • Master or Bachelor’s Degree in Food Science
 • More 10 years of R&D experience in Food Business

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Chemical Engineering, Science
 • Minimum of 2 years’ experience in RD
 • Knowledge of ISO 9001

22-May-17

 

Applied
 • Research and Developement
 • Product developement
 • Food science

11-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล