• เพศ ชาย / หญิง , อายุ 30 - 40 ปี
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีอาหาร
  • ประสบการณ์งานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว

12-Jan-17

 

Applied

R&D Supervisor

Thai Asia Rice Product Co., Ltd.

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

  • มีประสบการณ์ในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบเรื่องข้าว และ ผลิตภัณฑ์
  • มีทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ

12-Jan-17

 

Applied
  • ปริญญาโทหรือตรี สาขาการตลาด
  • ประสบการณ์ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • วางแผนงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

11-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล