• วางแผนปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิจัยพัฒนาผลิตภั
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
 • บุคลิกภาพคล่องแคล่ว มีความรับผิดชอบ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Expert 3D-CAD, preferably Unigraphics
 • Familiar with complex mechanical product design
 • Expert layout and tolerancing

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0-3 years experience in industry plant
 • Male or Female age between 20-25 years old
 • Able to work under pressure.

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 5 ปี
 • วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โครงการ

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Successful of the research
 • Publishing the research in international journals
 • Guide and train students in the group

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Successful development of the project
 • Communication of the results
 • Supervision and training of students

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project Management
 • Automotive system technologies know how
 • Requirements Analysis

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai, Age: 33 - 45 years old, Good English
 • Experience of R&D management in rubber compound
 • Knowledge of ISO9001, ISO/TS16949, & ISO14001

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in R&D with paper technology field
 • Familiar processes in paper manufacturer
 • English communication, computer literacy

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Over 5-year experience in R&D, New Product Design
 • Work in Connectors & Wire Harness Manufacturing
 • Medical Devices Manufacturing Experience

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3D-CAD
 • QA-Tools such as FMEA / DRFBM
 • Complex mechanical product

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3 years experience in R&D
 • Bachelor’s degree or above in Chemical engineering
 • Maintain quality managements system

22-Mar-17

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี / โท วิทยาศาตร์ / วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนา, เคมี ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • วิจัยและพัฒนาคุณสมบัติด้านเคมีของผลิตภัณฑ์ใหม่

22-Mar-17

 

Applied
 • Worked in an ISO9001/13485/GLP / laboratory skill.
 • Knowledge in chemistry, HPLC, GC, and Analytical
 • Good in English communication.(Speaking & Writing)

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience within product development role.
 • Knowledge of ISO4074,ISO23409,ISO14791 & ISO13485.
 • Fluent English skills, both spoken and written.

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา พอลิเมอร์
 • Packaging for cosmetics & food
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO , GMP

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female aged over 33 years old
 • Degree in Chemical, Polymer or any related field
 • Experience in product and business development

21-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาพืชไร่/ พืชสวน/ การผลิตพืช
 • บริหารโครงการวิจัยและพัฒนาใหม่ ๆ
 • มีความรู้ทางด้านการผลิตพืช และสรีรวิทยาพืช

21-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ โรคพืช
 • ออกพื้นที่เก็บตัวอย่างที่นักวิจัยต้องการ
 • ตรวจสอบงานวิจัย หรือเก็บตัวอย่างต่างๆเพิ่มเติม

21-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล