• ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 5 ปี
 • วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โครงการ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, age 27-35 years
 • Degree/ Vocational Diploma in the field
 • Experienced in Research and development

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male , Thai nationality, age 35-45 years old
 • Bachelor's Degree in related field
 • ISO TS/16949

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female - Age 35 up
 • Bachelor in Any Engineering / Science
 • Good Command in English Business Level

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ R&D ด้านหมึกพิมพ์ สีทาบ้าน
 • คิดค้น ปรับปรุง จัดทำผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี /โพลิเมอร์ /สิ่งพิมพ์

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Operate analytical research equipment
 • Correct usage of laboratory facilities, equipment
 • Encourage effectiveness and efficiency in usage

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท สาขาพืชไร่/ พืชสวน/ การผลิตพืช
 • บริหารโครงการวิจัยและพัฒนาใหม่ ๆ
 • มีความรู้ทางด้านการผลิตพืช และสรีรวิทยาพืช

21-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ โรคพืช
 • ออกพื้นที่เก็บตัวอย่างที่นักวิจัยต้องการ
 • ตรวจสอบงานวิจัย หรือเก็บตัวอย่างต่างๆเพิ่มเติม

21-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female, age 30 years old up
 • Engineering Bachelor Degree Up
 • Experience 5 Years in automotive field.

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finite Element Simulation
 • Reliability Assessment
 • Mechanics, Fatigue, Elastostatics and –dynamics

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

R&D Associate

RB (Thailand) Co., Ltd./ (Durex)

ฉะเชิงเทรา

 • Relevant experience within product development
 • Good degree in a relevant scientific discipline.
 • Understanding of strategy and planning issues

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Chemical, Polymer Science, Rubber, etc.
 • Direct experience in rubber manufacturing
 • Able to work in Amata Nakorn IE, Chonburi

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, age 30 - 42 years old
 • Degree in Mechanical Engineering
 • At least 5 - 12 years of experience in similar

20-Feb-17

 

Applied
 • Masterbatch, plastic compounding
 • Senior Technical Service Manager
 • plastics or polymer industry

17-Feb-17

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วางแผนปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิจัยพัฒนาผลิตภั
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
 • บุคลิกภาพคล่องแคล่ว มีความรับผิดชอบ

17-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านอุตสาหกรรม
 • รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ตรวจสอบการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และลดต้นทุน

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s degree in Polymer Science/related fields.
 • 5 years of experience in Technical Service.
 • Good command of English(TOEIC : 650 up).

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female age over 27 year
 • Degree in Packaging Technology or related field
 • 5 years in Food Industry

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical
 • Minimum of 12-15 years’ experience
 • Good command in English.

17-Feb-17

 

Applied
 • Male or female, age 23 – 30 year old.
 • Bachelor's Degree in Chemical or Polymer field.
 • Has experience in R&D or Quality position.

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Science
 • Good command in English both spoken and written.
 • have experience in R&D of Food & Bakery.

16-Feb-17

 

Applied
 • 5 - 6 years of relevant product development
 • Bachelor Degree in Food Technology or a related
 • Quality/Research & Development

16-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Food Technology.
 • 8 - 10 years of relevant product development.
 • Very good in Technical - Quality/Research.

16-Feb-17

 

Applied
 • Developing and/or duplicating products
 • Preparing tentative & final product specifications
 • Driving the implementation and ensuring compliance

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Expert 3D-CAD, preferably Unigraphics
 • Familiar with complex mechanical product design
 • Expert layout and tolerancing

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล