• วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มไก่แปรรูป
 • ประสบการณ์ R&D ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ห้องปฏิบัติการเคมี
 • จบ ม. 6 (วิทย์-คณิต) ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ เคยทำงานด้านห้อง LAB วิเคราะหฺ์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, Age 18 years up
 • Master or Bachelor’s Degree in Food Science
 • More 10 years of R&D experience in Food Business

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ทำงานด้านอุตสาหกรรมอาหารมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ด้านการจดทะเบียน และขอรับรองฮาลาล

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั่วไปได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)

25-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์/เคมี
 • ควบคุมคุณภาพสินค้า
 • QC Manager

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล