• ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เคมี
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสีพ่นพลาสติก
 • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ได้ดี

22-Mar-17

 

Applied
 • Quality
 • Science
 • Document

22-Mar-17

 

Applied

Validation & QA Supervisor

Obrist (Thailand) Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีความรู้ด้านเครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้อง

22-Mar-17

 

Applied
 • Master Degree in food technology or food science
 • Experienced 4-5 years in R&D of food industry
 • Support Quality System ISO 9001

22-Mar-17

 

Applied
 • Engineer bachelor degree or science in chemical
 • Communication between department good.
 • Analyze and improve IT network

22-Mar-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Bachelor’s degree in Food Science
 • 3 years of experience in QA or R&D field
 • Managing all operations and production in factory

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความคิดวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบข้อมูลได้
 • วิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • นำเสนอและสรุปรายงาน รายวัน และรายเดือน

20-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor of Food Sciences, Food Technology
 • Minimum 5 years in R & D function in Food.
 • Proficient in English language (listening, speakin

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการพิมพ์ หรืออื่นๆ
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

20-Mar-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1-5 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ทดลองตัวอย่าง วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

17-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree
 • Male/Female, age 18 years up
 • 1 year ago for R&D, Food Technologist

17-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in a relevant scientific
 • Formulation knowledge is a plus
 • Specific knowledge and experience of underpinning

17-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Food Sciences, Food Technology
 • R & D function in Food industry
 • Proficient in English language

17-Mar-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี
 • ประสานงานในขั้นตอน Prepress ระหว่างฝ่ายขาย
 • จัดทำสรุป report การติดตามงานประจำเดือน

17-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี

17-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

R&D staff

Sumipex (Thailand) Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Male , age 22 - 26 years
 • Bachelor's Degree in Chemical Engineering
 • Chemical Science or related field

15-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล