• วุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
 • มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์
 • มีเทคนิคการทดสอบเฉพาะ เช่น ELISA, MTT assay

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไปในสาขา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัยอย่างน้อย 5-7 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ

18-Jan-17

 

Applied
 • Male or Female, 27-35 years old up
 • Bachelor or Master Degree in Food Technology
 • 3 years of product development experience

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง - เพศชาย
 • การศึกษา ปริญญาตรี วท.บ หรือสาขาที่เกียวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

18-Jan-17

THB25k - 30k /เดือน

Applied

R&D Director

Siam Modified Starch Co., Ltd.

ลาดหลุมแก้ว

 • Ph.D Degree in Organic Chemistry
 • Very good education record B.Sc. Degree in Chemist
 • 10 years experience in R&D Management.

18-Jan-17

 

Applied

R&D Assistant Manager 1 position

Riken (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Male or female, age 30-40 years
 • Bachelor degree in Science
 • Experience in Research & Development function

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล