• ปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
  • มีความชำนาญในการบริหารจัดการ ควบคุม กำกับดูแล
  • มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล