• เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาโท/เอก สาขา สัตวศาสตร์
  • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Process Development
  • Product development
  • R&D, Research and Development

02-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล