• ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ทางด้านวิจัยและพัฒนา
 • มีความรู้เกี่ยวกับ GMP, ISO, Halal

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

R&D Officer

GeTeCe Co., Ltd.

ปทุมวัน

 • Thai nationality / Male or Female
 • Bachelor of Science in Cosmetics or Chemistry
 • 2 years experience in consumer products

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in health science, nursing
 • 2 years of experience in a research and clinical
 • Level IV English and Level IV Thai

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Marketing
 • 0-3 years experience in R&D
 • Fresh graduate are welcome

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • chemist, laboratory
 • coating, paint, protective
 • Good Command in English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • R&D Deployment and technical experiences
 • Strong leader team
 • Excellence in Science & Technology

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • TISI Experience
 • Prdoduct Approval
 • Home Appliances (White Good)

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ทำงานโรงงานอาหาร

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย – หญิง
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทางอาหาร

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ฝึกอบรมและระบบมาตรฐานฟาร์ม
 • การจัดทำระบบมาตรฐานฟาร์มไก่และฟาร์มสุกร
 • ระบบเอกสารต่างๆของมาตรฐานฟาร์มไก่และฟาร์มสุกร

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Software or Mechatronics Engineer
 • Computer Vision related algorithm development
 • C++ / Python programming experience

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Software or Mechatronics Engineer
 • Robot kinematics, control design, dynamic modeling
 • C++/Python programming experience on Linux /Ubuntu

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบการศึกษาวิจัยการเลี้ยง การจัดการฟาร์มไก่สุกร
 • การเลี้ยงสัตว์และการจัดการด้านสุขภาพสัตว์
 • การพัฒนาการเลี้ยงและการจัดการสุขภาพสัตว์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • provide statistical support to the programme
 • experience in study design and analysis
 • advise appropriate method of statistical analysis

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Associate Scientist - Sensory

Pepsi - Cola (Thailand)

กรุงเทพมหานคร

 • Sensory
 • Panel Management
 • Market Research

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Associate Process Scientist - R&D

Pepsi - Cola (Thailand)

กรุงเทพมหานคร

 • R&D
 • Research Development
 • Product Development

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Medical Science Liaison

smartsearchthailand

กรุงเทพมหานคร

 • Advanced degree (e.g. Pharmacy, MD, PhD)
 • Solid knowledge of the pharmaceutical
 • High customer orientation.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master/Bachelor Degree in Electronics/Biomedical
 • Strong data analytical skills
 • Develop and establish test protocols

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop fruit extraction
 • develop fruit waste to new product
 • Research food processing methodologies

24-May-17

 

Applied
 • Nutrition and Health experinces
 • Good in Project management and technical knowledge
 • Knowledge of local Regulatory requirements

24-May-17

 

Applied
 • MD or other relevant professional degree
 • Knowledge of medical affairs, clinical research
 • Expertise in Ophthalmology

24-May-17

 

Applied
 • Research Assistant (Contract)
 • Background, lab technique and technical skills
 • Good analytical & organization skill,

24-May-17

 

Applied
 • Get new graduates.
 • Good in English.
 • Salary 20k or above, 5 days working

24-May-17

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Master/Bachelor Degree in Biomedical Engineering
 • Experience in signal processing algorithm
 • Good data analytical skills

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี Food Science , Food Technology
 • มีประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับ material
 • มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบ ERP

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree of Technology
 • Understanding of cloud- and virtualization
 • Experience with building, delivering, and managing

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Product Development Manager

Minor Food Group

กรุงเทพมหานคร

 • new product development
 • product concept
 • research & Development

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Professional Manner
 • 5 years of experiences in Direct Field
 • Good Command of English

24-May-17

 

Applied
 • Professional Manner
 • 5 years of experiences in Direct Field
 • Good Command of English

23-May-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน45ปี
 • มีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย3-5ปี
 • จบ ป.ตรี สาขา food science

23-May-17

 

Applied
 • Passionate about Savoury/Culinary domain
 • Strong olfactive and tasting abilities
 • Interaction and Presentation to customers

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong organizational and analytical skills
 • Strong background in the product development
 • Good leadership and general business management

23-May-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • University graduates in Food Sciences, Nutrition
 • 3 years of government contact/ regulatory affairs
 • Nutritional food with milk industry background

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • R&D
 • OEM
 • Cosmetic

23-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โทสาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์ การตลาด จิตวิทยา
 • สาขาอื่่นที่เรียนวิชาวิจัยอย่างน้อย 6 หน่วยกิต
 • ทำงานวิจัย หรือ วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย 5 ปีขึ้นไป

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
 • ประสบการณ์ 3 ปี R&D บรรจุภัณฑ์อาหารเครื่องดื่่ม
 • ISO GMP HACCP กฏหมายอาหารและเครื่องดื่ม

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master/ Bachelor Degree of Sciences
 • Experiences in areas of product/process develop
 • Adaptable team player to changes

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Clinical Research Associate (Sr. CRA)

QuintilesIMS.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's degree in a health care/scientific
 • Clinical Research Associate
 • Make an impact to patient health globally

23-May-17

 

Applied
 • พัฒนารูปแบบและมาตรฐานงานก่อสร้าง
 • ผ่านงานออกแบบ/วิจัย/ก่อสร้าง ด้านอนุรักษ์พลังงาน
 • มีความสามารถในการออกแบบเชิงประยุกต์

23-May-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีประสบการณ์ในด้านตลาดเงิน ตลาดทุน นโยบายการเงิน

23-May-17

 

Applied
 • Experience - Product Development/Quality Assurance
 • Food Safety, Regulatory & Specification Knowledge
 • Good in English, Able to work with Global Team

23-May-17

 

Applied
 • Research & Development
 • Cosmetic
 • Lab

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Innovative
 • Engineering background
 • Business Acumen

22-May-17

 

Applied
 • Graduated in Pharmaceutical Science or Chemistry
 • Testing raw material and finished product
 • Testing of new products and method validation test

22-May-17

 

Applied
 • ISO 17020, ISO / IEC 17025
 • Test, Lab at least 2 years
 • Calibration all tool in Lab

22-May-17

 

Applied

R&D Supervisor (Beverage)

T.A.C. Consumer PCL.

วังทองหลาง

 • ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่ม
 • การวางแผนงาน การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

22-May-17

 

Applied
 • Project officer, Chief, Capacity Building,
 • Health communication, Monitoring, Technical,
 • Full time, 5 working days, Bonus

22-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ด้านการพัฒนาธุรกิจทางด้านอาหาร หรือ เบเกอรี่
 • ดูแล New Project สินค้ากลุ่มเบเกอรี่

22-May-17

 

Applied
 • To perform site evaluations
 • Partner with Study Management
 • Proactively manage the Trial Master File

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล