• marketing analyst
  • ISO9000, ISO14001, GMP and HACCP
  • Fluent in English Command

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน

Applied
  • ชาย/ หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด

19-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล