• ปริญญาโทขึ้นไปในสาขา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
  • ประสบการณ์ด้านการวิจัยอย่างน้อย 5-7 ปี
  • ประสบการณ์ด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ

18-Jan-17

 

Applied
  • Being responsible for new product / new business
  • Conducting new product research & feasibility
  • Providing expertise to the company and building

17-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล