• Logistics Manager
  • Sales & Operation Manager
  • Production Shift Supervisor

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • 3 years or above
  • experience in all aspects of planning
  • knowledge of market research

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • วิเคราะห์สภาวะตลาดในธุรกิจ
  • ทำการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
  • ปริญญาตรี สาขาบริหาร / การตลาด

15-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล