• วิเคราะห์สภาวะตลาดในธุรกิจ
  • ทำการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
  • ปริญญาตรี สาขาบริหาร / การตลาด

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล