• วิเคราะห์สภาวะตลาดในธุรกิจ
  • ทำการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
  • ปริญญาตรี สาขาบริหาร / การตลาด

21-Jul-17

 

Applied
  • Logistics Manager
  • Sales & Operation Manager
  • Production Shift Supervisor

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล