• ปริญญาโทหรือตรี สาขาการตลาด
  • ประสบการณ์ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • วางแผนงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

21-Mar-17

 

Applied
  • ออกตลาดตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่บริษัทกำหนดแบ่งให้
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ถึง 50 ปี
  • มีความขยัน

21-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล