• วิเคราะห์สภาวะตลาดในธุรกิจ
  • ทำการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
  • ปริญญาตรี สาขาบริหาร / การตลาด

24-Apr-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น

24-Apr-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น

14-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล