• เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น

23-Feb-17

 

Applied
  • ศึกษา วิจัย ความต้องการของตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด/การขาย อย่างน้อย 1 ปี
  • ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์

23-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล