• วิเคราะห์สภาวะตลาดในธุรกิจ
 • ทำการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
 • ปริญญาตรี สาขาบริหาร / การตลาด

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Logistics Manager
 • Sales & Operation Manager
 • Production Shift Supervisor

27-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย และพบปะลูกค้า
 • มีความรู้เกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์ น้ำมันเครื่องฯลฯ
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

25-Jul-17

 

Applied
 • Male / Female, 21-30 years old
 • Degree in Marketing, Logistic, Administration
 • At least 3-5 years’ experience in Marketing

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years experiences in Automotive part
 • Must be communicate in written and spoken English
 • Bachelor in any, age 35-45 yrs., M/F

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล