• Degree in Sale and Marketing or related filed
  • 5 years of sales experience
  • Candidate with less experience will be considered

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • การวางแผน ควบคุม วิเคราะห์การตลาด
  • ป.ตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
  • ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านการตลาด

21-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล