• Degree in Market Research or Sensory Science
 • 1-2 years working experience in the Food industry
 • Market research, consumer insight

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, age 32-38 years old
 • Degree in Marketing, Business Administration
 • 7 years experience in CAC

25-Jul-17

 

Applied

Assistant Marketing Manager (Home appliances)

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Home appliances, consumer goods
 • Event Marketing, Promotion Marketing
 • Marketing Research, Marketing Strategy

20-Jul-17

 

Applied
 • วางแผนการตลาด วางแผนสื่อ และงบประมาณ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า Supplier
 • ส่งมอบรายละเอียดงาน คิด Wording

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิจัยการตลาด
 • Research Marketing
 • Planning Marketing

20-Jul-17

 

Applied
 • Product Marketing
 • Brand Manager
 • Survey Research Marketing

20-Jul-17

 

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์และแผนงานการตลาดออนไลน์
 • วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
 • ประสบการณ์ 1-2 ปีด้านการตลาดออนไลน์

12-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล