• สามารถวางแผน และวิเคราะห์แผนงานด้านการตลาดได้
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการ
 • เป็นผู้จัดทำกิจกรรมทางการตลาด

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head Of Communication ASEAN

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Public Relation
 • Communication Management
 • Marketing Communication

18-Feb-17

THB120k - 160k /เดือน

Applied
 • Assist in developing new business and managing
 • Involved in project management from proposal
 • Recommend research alternatives, develop study

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Website content translation
 • Analyse language specific data
 • Fluent HK-Cantonese & excellent writing skills

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work with some of the world’s best-known brands
 • Great opportunity to explore retail E-commerce
 • Develop a rich and rewarding career

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Product Manager

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • Responsible for all stages of product life cycle
 • Market and competitor data analysis
 • Track product profitability

17-Feb-17

 

Applied
 • Monitor local market, competitor analysis
 • Compile a dealer visit report after each dealer
 • Evaluate the Company dealer standards, processes

17-Feb-17

 

Applied
 • Marketing Executive
 • experience in digital marketing
 • Strategic planning

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in QSR, FMCG, Retail business
 • 5 years of working experience in Marketing
 • Good command of spoken and written in English

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Brand Analyst

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Handle ongoing brand researches
 • The research findings for brand strategy
 • Budget and timeline management

17-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลการทำงานของทีมวิจัยตลาด สำรวจข้อมูล
 • วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years expereince in Business Research
 • Quantitative resreach
 • Degree

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Survey the data about compensation & remuneration
 • consult client based on data collected& analyzed
 • strong in research both qualitative & quatitative

16-Feb-17

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์เป็น Product Manager สินค้า IT
 • ภาษาอังกฤษต้องสามารถติดต่อสื่อสาารได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถเป็นนักการตลาด เจรจาต่อรอง

16-Feb-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Brand strategy
 • Financial control
 • Marketing Communication and Consumer research

16-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female Thai national
 • A degree holder , preferably with MBA or Masters
 • Some experience in commercial or medical marke

15-Feb-17

 

Applied

Market Research Manager

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Understand the category, brands, markets
 • Work actively and closely with brand team
 • deliver qualitative and quantitative research

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Digital Media Planner

Adyim Online Agency

กรุงเทพมหานคร

 • Work with clients to develop online media plan
 • Monitor ads to make sure they are running corectly
 • Provide analysis on media performance & execution

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years experience in Statistics or Finance
 • Be enthusiastic and dependable
 • Analyze current market trends

15-Feb-17

 

Applied
 • 3Yrs in both Qualitative and Quantitative Research
 • Desk Research, Market Survey, SPSS
 • Hands on, Good English skills

15-Feb-17

 

Applied
 • Work for a multinational consumer goods company
 • Executive-level job
 • Build rich and rewarding career

14-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Digital Data Analysis

Adyim Online Agency

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor / Master Degree in Communication
 • Expertise and passion for data and data analysis
 • Experience working as data scientist, data analyst

14-Feb-17

 

Applied

Marketing Engineer

Advance Exchange Technology Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • วิเคราะห์ข้อมูลทางการตาด/ลูกค้า รวมถึงคู่แข่ง
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด 1-2 ปี
 • ประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ผ่านงาน Event /Roadshow

14-Feb-17

 

Applied
 • Lead process to get consumer and category insights
 • 3-5 years of experience in marketing research
 • Experience in FMCG, QSR industry in a plus

14-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Having strong sales background
 • Managing market analysis of the segment
 • Preparing an annual marketing plan

14-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 360 degree recruiter
 • develop new client business
 • Engineering Background is a plus

14-Feb-17

 

Applied
 • 5 years work experience in strategic partnership
 • Fluent in written and spoken English and Thai
 • Excellent knowledge of the travel/ e-commerce

14-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

PR Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Corporate Communications
 • Brand Communications
 • Communication Plans

13-Feb-17

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Assist in growing the research business
 • Maintain close client contact & build relationship
 • Manage projects that support growth of the client

13-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Marketing, Business Admin
 • Managing tradeshows, product launch
 • Define the product strategy and roadmap

13-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years in product planning in car audio maker
 • Development support with customers.
 • Market survey for Car Audio, Navigation system

13-Feb-17

 

Applied

Investor Relations Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Advise executives on investor relations strategy
 • Organise roadshows and investor events
 • Correspond investors' queries

13-Feb-17

 

Applied
 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนการตลาด
 • สำรวจตลาดและวิเคราะห์การแข่งขันด้านราคา
 • ช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆและรายการส่งเสริมการขาย

13-Feb-17

 

Applied
 • analyze Research project
 • Consumer Products
 • Analyze the internal and competitor's data

10-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล