• Male of Female age over 30 years
  • More 7 years’ experience in production
  • Bachelor degree or higher in Engineering

24-Apr-17

 

Applied
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ถึง 35 ปี
  • ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

12-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล