• ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต
 • มีความรู้ด้าน ISO/GMP หรือมาตรฐานอื่นๆ

24-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้ด้านมาตรฐาน ISO ต่างๆ รวมถึงมาตรฐาน GMP

24-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้ด้านมาตรฐาน ISO ต่างๆ รวมถึงมาตรฐาน GMP

24-Feb-17

 

Applied
 • A Thai citizen. Male & Female, Age Over 40 years
 • Degree in Food Science, Food Technology
 • ISO/HACCP/GMP/TQM

24-Feb-17

 

Applied
 • Candidates for CEO (FRP Products Manufacturing)
 • Able to logical thinking
 • Has a very hungry spirit and strong leadership

23-Feb-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย อายุ 30-40ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมทุกสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-40ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมทุกสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

23-Feb-17

 

Applied
 • วางแผนการทำงานให้ทางองค์กรเขียนแบบ ถอดแบบงาน
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

23-Feb-17

 

Applied
 • • Age between 22 - 30 years old.
 • • Bachelor’s degree
 • At least 1 years experience in TPS

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production Supervisor(Press processing Line)
 • Support Assistant manager
 • control operator about production

23-Feb-17

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Degree in Business Administration, Accounting
 • 25 Years old
 • Good command of English

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

23-Feb-17

 

Applied
 • Male, Thai nationality, Age 35-45 years old
 • Bachelor Degree in Logistics or any related fields
 • 5-10 years working experience

22-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Mechanical Engineering
 • 1-3 years experience in CNC machining.
 • New Program Engineering E-Block

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in industrial Technology
 • 3 years experience in production section
 • Monitoring daily machine out-put

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านการผลิตในโรงงาน
 • มีใบประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมวิชาชีพ (กว.)
 • สามารถเข้ากะและทำโอที ได้

22-Feb-17

 

Applied
 • ปวส สาขาเคมีอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-3 ปี ด้านงานควบคุมคุณภาพ
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

22-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female, Age 25-28 years old
 • 2 years exp in Marketing, Products Planning
 • Good in English, Have skill in Factory operation

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Pharmacy
 • (2) years of biologicals-related production
 • Fluent in English.

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 21 - 30 ปี
 • ปวส ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า ช่างกล ช่างยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านการประกอบรถยนต์

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 23 - 30 ปี
 • ปวส - ปริญาตรี ยานยนต์ / ไฟฟ้า / เครื่องกล
 • ตรวจสอบคุณภาพการผลิต

22-Feb-17

 

Applied
 • 5 years experiences in Facilities management
 • Degree or higher in Mechanical or Electrical
 • Good command of English and computer literacy

21-Feb-17

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • 5 yrs. exp in Production Planning for electronics
 • Production Planning/ Demand/ Material planning
 • Business of English

21-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, Age 25 - 35 years
 • Bachelor Degree in Food Science
 • Good command of English

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any fields
 • Able to communicate in English
 • Experience in Material Control

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 3mths, Med Ins, Prvd F, Transp, OT, Meal
 • International Electric Home Products Manufacturing
 • Exp. in Production Control in JP Mfg. over 10 yrs.

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmacy.
 • Prepare and advise planners on BOM
 • Prepare work procedure and instruction

19-Feb-17

 

Applied
 • Has experiences BIG 4 Audit Frims (KPMG, Ernst
 • Deloitte Touche Tokmatsu, Pricewaterhouse Coopers)
 • Focus on budget, forecast, and project analysis

16-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล