• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • วางแผนการผลิต
  • ควบคุมการผลิต

22-Mar-17

 

Applied
  • 10 yrs. exp working for industrial manufacturing
  • Expertise in overall manufacturing managerial
  • Excellent in English

13-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล