• ฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย3 - 5 ปี งานด้านการผลิต
  • มีความรู้ทางด้านการบริหารการผลิต TPM,TQM, 5ส, QCC

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Continuous Improvement Manager, CI
  • Six sigma, Black belt, Kaizen leader
  • lean manufacuring

03-Apr-17

 

Applied
  • planning and production
  • vendor management
  • Supply Production Planning

21-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล