• ควบคุมดูแลการผลิตสินค้า
 • ปริญญาตรี ด้านการเกษตร หรือวิทยาศาสตร์เคมี
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelors degree or equivalent experience
 • 3-5 years of operations / engineering experience
 • Experience in Automotive planning will be advantag

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business administrative
 • 1+ year experience in warehouse management
 • Leadership skills

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Food science
 • 3+ year experience in fast moving consumer goods
 • 1+ year experience in warehouse management

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Familiar with carpex
 • Manage cost
 • Supervise the team

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วางแผนการผลิต ประมาณการยอดการผลิต
 • ควบคุมการผลิต กาหนดตารางการผลิต ควบคุม
 • บริหารความปลอดภัย วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ

29-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 38 ปีขึั้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ QMR 3-5 ปีขึ้นไป

29-May-17

 

Applied
 • ฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย3 - 5 ปี งานด้านการผลิต
 • มีความรู้ทางด้านการบริหารการผลิต TPM,TQM, 5ส, QCC

29-May-17

 

Applied
 • Male or Female, Age 18 up
 • Master or Bachelor’s Degree in Food Science
 • More 3 years of experience in Food Factory of RD

29-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years’ experience and at least 1 year experience
 • Audit distributor points for storage norms,product
 • Collect samples from the markets and bring

29-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree field all concern
 • 0- 3 years and above in PC
 • Planing, Purchasing, Warehouse

29-May-17

 

Applied

QMR

B.K.J ENGINEERING CO., LTD.

เพชรบุรี

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ในตำแหน่ง ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
 • จัดทำและทบทวนเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ

28-May-17

 

Applied
 • Male / Female, aged 23 - 28
 • 1- 5 years experience in manufacturing companies
 • 5S implementation, involvement & understanding

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Saraburi Province
 • Food Technology and Food science
 • Shuttle bus is provided

26-May-17

 

Applied
 • Review forecast and monitor forecast accuracy
 • This would require deep analysis of data
 • Drive automation through development of tools

26-May-17

 

Applied
 • 4-5 years exp in material, production planning
 • Strong Planning, Analytical, MRP system
 • Well organized, Self-motivated & sense of urgency

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Buyer, Planner
 • Purchasing and Material Planning
 • MRP

25-May-17

 

Applied
 • degree in Physics, Mathematics
 • Experienced in Production planner
 • Good command of English

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรอบคอบในการทำงาน
 • เพศชาย

25-May-17

 

Applied
 • Bachelor's degree industrial Technology.
 • 3 years experience in production.
 • Can work in shift and overtime.

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production coordinator
 • 3 years experience
 • Dietary supplement

25-May-17

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • -มีความรู้ในด้านการใช้สารอินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตร
 • -สามารถเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ได้
 • -ควบคุมการผลิตสินค้าป้องกันกำจัดศัตรูพืช

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีในโรงงานผลิตอาหาร
 • จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ วิศวกรรมอาหาร

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience in production management in HDD
 • Able to work on shift rotations
 • Strong in English communication

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree's in Science or food science
 • 1-3 years experience in production planning
 • Well understanding key of production planning

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพสินค้า และมาตรฐานกระบวนการผลิต
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1- 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน QA , QC

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Achieve production of Staple Fiber
 • Plan, implement, and monitor the achievement
 • Implement / execute trials for development

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Logistics, Material, Business Admin
 • 5 years of experience in planning or purchasing
 • Computerized purchasing system, SAP is preferred

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • continuous improvement
 • six sigma
 • Project Management

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To analyze, consider and review customer forecast.
 • To plan for material distribution to production.
 • To plan for shipping schedule.

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการด้านหัวหน้าฝ่ายการผลิต 4 ปี
 • อายุ : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering or related field
 • Male Age 25 up
 • Production Control

24-May-17

 

Applied
 • degree or Master's degree in Mechanical Engineer
 • 5 years of work experience in manufacturing
 • Good command in English skills

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล