• ปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถเข้ากะได้มีความรู้เกี่ยวกับระบบควาบคุมคุณภาพ
  • มีประสบการณ์ด้านควบคุมการผลิตอย่างน้อย 1 ปี

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ชาย / หญิง, อายุ 30-40 ปี จบปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้

22-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล