Assistant Factory Manager

Thanant Chemical Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • Male, age 22 – 26 years old
  • Bachelor’s degree in Chemistry
  • New graduation are welcome

20-Jul-17

 

Applied
  • ชาย / หญิง, อายุ 30-40 ปี จบปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้

20-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล