• เพศ ชายและหญิง วุฒิ ปวส./ ปริญญาตรี / ปริญญาโท
 • วางแผนการผลิต, วัตถุดิบ, กำลังคน
 • ดูแลควบคุมเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการผลิต

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง มีความขยัน กระตือรือร้นและอดทน
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำแผนการผลิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดเก็บข้อมูลจากฝ่ายผลิต
 • สรุปรายงานการผลิตประจำวัน
 • ม.6 ขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Q.C. Supervisor

GLOBAL MARINE FROZEN FOODS CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • วางแผนและควบคุมภาพสินค้าและการผลิต
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ลดต้นทุนการผลิต

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Production Supervisor

GLOBAL MARINE FROZEN FOODS CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • วางแผนและควบคุมการผลิต
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Planning and Master data management Officer

Siegwerk (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor Degree in related field
 • Good command in English language
 • Working at Samutsakorn

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปวส.ขึ้นไป อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิตโรงงาน
 • เคยเป็นหัวหน้าฝ่ายในโรงงานอุตสาหกรรม

21-Jul-17

 

Applied

Production Manager

Venz Industrial Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรีวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานโรงงาน 5-10 ปี
 • ประสบการณ์ด้าน CNC งานประกอบพัดลม ปั้มขึ้นรูปโลหะ

19-Jul-17

 

Applied
 • งานวางแผนโรงงานFlexible Packaging
 • มีความรู้เรื่องพสาสติก,ฟิลม์,และงานพิมพ์กราเวียร์
 • มีความรู้ด้านงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนเป็นอย่างดี

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting degree, English communication skill
 • Automotive manufacturing experience, good document
 • 2 year in accounting , MGF Pro and QAD knowledge

17-Jul-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ดูแลด้านวางแผนการผลิตทั้งหมด
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

17-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

17-Jul-17

 

Applied
 • at least 2 year in production improvement
 • Bachelor degree in Engineer
 • able to work in Samutsakorn

17-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 35-45 ปี วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไปทุกสาขา
 • ทักษะภาษาอังกฤษดี (พูด อ่าน เขียน)
 • มีประสบการณ์ตามสายงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

14-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • bonus 3 mths, group insr, sso, prvd
 • World-wide Printer and Factory Tool Manufacturing
 • Experience in Electronic Manufacturing

08-Jul-17

 

Applied

Senior Officer Planning and Logistic

THAI UNION GROUP PCL.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor’s degree in Business Management, Statisti
 • 2 years work experience
 • Knowledge of costing and production plan

07-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล