• ดูแลสต๊อกคงคลังแล้ววางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ
 • ปวส. หรือ ป.ตรี ด้านการบริหารทั่วไป
 • ประสบการณ์ด้านการจัดการพัสดุมาแล้ว 2-5 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

"Financial Project Controller”

JAC AYUTTHAYA

เมืองปทุมธานี

 • Monthly closing - ensure the correct cost/accrual
 • Asset Capitalization – ensure all costs
 • Capex and Cost Tracking – perform the regular/mont

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • วันลาหยุดพักผ่อนประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

21-Jul-17

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ทำงานในระดับผู้จัดการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ หรือแปรรูปอาหาร

21-Jul-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 40-55 years old
 • Bachelor degree in Engineering
 • 5-7 years working experience as QC

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • รายได้ 30-40K
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ส่งประวัติ inthiraporn.k@manpower.th.com

21-Jul-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Planner , Production Planner , Materials Control
 • Bachelor's Degree , English communication
 • Experience 3- 8 years

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Mechanical Engineering
 • Over 5 years in mechanical engineering field
 • Good command of spoken and written English

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Electrical Engineering
 • Over 5 years in of Electrical Engineering field
 • Good command of spoken and written English

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to work with one of the printing
 • Opportunity to enhance your managerial skill
 • Opportunity to have a good relation

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in any related field
 • At least 5 years experience in manufacturing
 • Experience in ceramics manufacturing is preferred.

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of working experience in production
 • To monitor and control daily operation
 • Experience in leader role

19-Jul-17

 

Applied
 • Experience in Material Planning
 • Production Control
 • 5 days work per week

19-Jul-17

 

Applied

Quality Engineer ( QE )

SVI Public Company Limited

เมืองปทุมธานี

 • Responsible for assuring the quality of products
 • Bachelor’s degree in Engineering field.
 • Knowledge in 8D,APQP,PPAP,FMEA, DOE, SPC, ISO

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การควบคุมเครื่องจักรอย่างน้อย 3 ปี

18-Jul-17

 

Applied
 • Planning for potential development of subordinat
 • Managing operation group for smooth operation.
 • Innovative ideas, create a pipeline of improveme

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Electronic
 • 2-5 years experience in electronic manufacturing
 • Good command of both written and spoken in English

18-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

18-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป

18-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

18-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี ขึ้นไป

18-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

18-Jul-17

 

Applied

QA Supervisor

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Min.3 years experiences in QA
 • GMP & ISO9001 requirements
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

17-Jul-17

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Japanese Interpreter 1 position

Riken (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor degree in any fields, Japanese Language
 • At least 5 years experience in interpreter
 • Good command in Japanese Language

17-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความมุ่งมั่น และมีวินัยในการทำงาน
 • ประสบการณ์บริหารการผลิตสินค้าประเภทน้ำพริก

17-Jul-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้านระบบ GMP และ HACCP
 • ควบคุมดูแล ขบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • ปวช. ขึ้นไป

17-Jul-17

 

Applied
 • Regional Industrial Engineering
 • Production Capacity Enhancement
 • Control Plants Cost, Budget, Project & Investment

14-Jul-17

 

Applied
 • Warehouse Supervisor, Production Supervisor
 • Receiving Control, Inventory Control, FIFO
 • Warehouse control,Supply chain,,Shift operation

07-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล