• ปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเข้ากะได้มีความรู้เกี่ยวกับระบบควาบคุมคุณภาพ
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมการผลิตอย่างน้อย 1 ปี

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สวัสดิการต่างๆ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • บ้านพักพนักงาน

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 6+ yrs. strong process improvement
 • experience in manufacturing
 • demonstrated high-level performance

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to speak basic English language
 • supervise a small team of 8 to 10 staff
 • Bachelor’s Degree in Microbiology/ Food Technology

23-May-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง, อายุ 30-40 ปี จบปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้

22-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล