• Plan & execute the marketing campaign for customer
  • Service minded person with a good communication
  • Monthly bonus and sales incentive

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • วางแผนและประเมินกลยุทธ์ทางการตลาด
  • ส่งเสริมทางการตลาด แผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • ประสบการณ์ด้านการตลาด 5 ปี ขึ้นไป

16-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล