Content and Social Media Marketing

Indigo International Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • สามารถ : COPY EDITING, COPYWRITING, PHOTO EDITING
  • PHOTOGRAPHY, VIRAL MARKETING SKILLS PREFERRED
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล