• ปฏิบัติด้านการตลาด
  • ปริญญาตรีการตลาด
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี

27-Mar-17

 

Applied
  • วางแผนกลยุทธทางการตลาด
  • ปริญญาตรีการตลาด หรือ อุตสาหการ
  • ประสบการณ์ด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 5 ปี

27-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล