• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความสามารถในด้านการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • -

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female,Thai nationality, Age 25-35
 • Bachelor Degree in any related fields
 • 1-3 years working experience

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare data for producing reports
 • degree or higher in Actuarial Science, Statistics
 • Support and provide on product/competitor

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Account Manager

Publicis (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 3 – 5 + years experience in interactive
 • Excellent communication and time management
 • Strong project management skills

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Account Manager

Saatchi & Saatchi Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 3 – 5 + years experience in interactive agency
 • Excellent communication and time management
 • Strong project management skills

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

SALES DIRECTOR

PRTR Executive Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • Good English communication skills
 • Degree in Business Administration, Logistics
 • 5 years’ experience in sales from the logistics

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Marketing Communication Officer

V-Smart Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • มีทักษะหรือประสบการ์ในการเขียน content
 • Social Media Promotion การตลาดออนไลน์
 • Social Media Ad,google, facebook, twitter,Line

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Digital Media Manager

Q Hunter Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • media planner
 • Google AdWords
 • media buyer

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 25-30 year old.
 • 3 years with strategic planning&digital marketing
 • Fluent English communication

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Process Improvement in Finance function
 • Graduate in Finance or Accounting field
 • Track project status

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการบริหาร
 • ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • ทักษะการสื่อสารที่ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้ฟัง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for In-store and offline media
 • Survey, collect data, and analyze each media
 • Coordinate with internal and external persons

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A minimum of Bachelor Degree in Marketing
 • Experiences in strategic planning advertising
 • Excellent communication skills in Thai & English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 4 - 5 years experience in Marketing, Advertising
 • Bachelor Degree in Marketing or any related fields
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25 - 35

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-4 ปีในงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการบริหารงาน
 • สนับสนุนและผลักดัน strategic corporate projects
 • ทักษะการสื่อสารที่ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้ฟังแต่ละกล

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent Sales, Negotiation, Presentation Skills
 • Good Communication and 'People Skills'
 • Fluent written & spoken English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Media Planner Buyer
 • Male or Female , 28-33 years old
 • digital media company/digital media agency Prefer

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • 8 - 10 years working experience in Planning
 • To manage digital marketing plans and campaigns
 • To work as an advisor to clients

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male,Thai nationality, Age 30-45
 • 5-8 years working experience in digital media
 • Bachelor Degree in any related fields

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Business Management/ Economics
 • 5 years of working experience
 • Project management experience

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถควบคุมและบริหารลูกทีม

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, age not over 32 years
 • Bachelor’s Degree Business Administration
 • Good command in English

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Salary 25,000-45,000
 • Taking on Enterprise Clients and Startup Projects
 • Fun and Open Working Environment

24-Jan-17

 

Applied
 • Male or female aged between 35-45 years old.
 • Graduate with Bachelor degree
 • Good communication in English language

24-Jan-17

 

Applied
 • 2-3 years experience in formulation
 • Ability to formulate effective communication
 • Good command of English is an advantage

24-Jan-17

 

Applied
 • Manage and execute online plans and strategies
 • Experience in Ecommerce from luxurious property
 • Fluent in Thai and English spoken and written

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience with digital marketing
 • Experience with web analytics tools
 • 5-7 years of relevant experience managing

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Graphic Design

DI AD CO., LTD.

ลาดพร้าว

 • Photoshop
 • Illustrator
 • Web Graphics

24-Jan-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3 years of experience in the digital marketing
 • Creative presentable skills
 • Enthusiastic and highly responsible

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handle ongoing brand researches
 • Analyze & synthesize data
 • Manage research project budgets

24-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in marketing
 • 2 years experience in marketing strategic
 • Responsible for planning of new product

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน digital marketing อย่างน้อย 2 ปี
 • ประสบการณ์บริหาร facebook page หรือ social media
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in any fields
 • asic knowledge in online marketing tools
 • Advanced knowledge in Facebook advertising

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สนใจงานบริการลูกค้า บริหารจัดการแคมเปญโฆษณาออนไลน์
 • เคยใช้งาน Google AdWords/Facebook Ads จะดีมาก

24-Jan-17

THB13k - 20k /เดือน

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Communication Arts
 • 2-3 years of working experience in Media Agency
 • Strong leadership, communication, presentation

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female age over 37 Yrs
 • 12 years’ experience
 • Degree or higher in Supply Chain Management

24-Jan-17

 

Applied
 • Minimum Bachelor's Degree
 • At least 3 years experience
 • MS office skill (Word/PPT)

24-Jan-17

 

Applied
 • Combine marketing strategic, fluent English
 • Social Media, PR Skill
 • innovative, creative

24-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree in human resources development
 • 3-5 years in training management,course management
 • Skills in planning and project management

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage of Online Shopping Front-page
 • Enabling to analyse business requirement
 • Manage some part of order, payment

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Corporate Strategy, Strategic Plan.
 • Business End-to-End comprehensive.
 • Thai Nationality Only.

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in strategic planning, marketing.
 • Possess strong conceptual and data management.
 • Committed to long term development.

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานกับนักเขียนภายใน เพื่อออกบทความบนเว็บ
 • ดูแลcontent เกี่ยวกับเรื่องการออมเงิน การลงทุน ฯลฯ
 • ใช้เครื่องมือการทำตลาดออนไลน์ต่างๆได้

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good interpersonal and verbal communication skills
 • Proficient in English
 • Provide analysis on post campaign performance

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sr. Strategic Planner

Adyim Online Agency

กรุงเทพมหานคร

 • Min 3 yr exp. in digital strategic planning
 • Min 3 yrs exp. in media planning /clients service
 • Experienced in digital campaign tools (GA,FB etc.)

24-Jan-17

 

Applied
 • JP Company, Travel Agency, BTS area, 20K - 40K
 • Tour Coordinator, Fresh Welcome, Japanese Speaking
 • Good Japanese (N3 - N1) & English

23-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขา รัฐศาสตร์ บริหาร นิติศาสตร์
 • โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กร
 • ประสบการณ์การทำงาน 5 - 7 ปี

23-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BA or Higher Law, Business Administration
 • Knowledge Management
 • Middle Management level

23-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female, 22-29years old, Thai nationality onl
 • 2 years work experience in strategic planning
 • Possess strong conceptual and analytical skills

23-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/female with a Bachelor’s Degree
 • 2 years of experience in digital media.
 • Good level of English.

23-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล