• ล่าม, แปลงานภาษาไทย - ญี่ปุ่น - อังกฤษ - ไทย
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นดี
 • พิมพ์ดีดภาษาญี่ปุ่นได้

41 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Opportunity to work in new set-up company
 • Able to utilize your knowledge to make company
 • Opportunity to utilize your Accounting skills

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Translates or Interprets
 • Good or fair communication in Japanese (N3-N2)
 • 1- 2 years experience in Trading Company

18-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-30
 • Degree in Japanese or any related fields
 • 1 - 3 years working experience in Japanese firm

16-Feb-17

 

Applied

Secretary and Interpreter

Synergetic Auto Performance Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Perform a variety of secretarial, administrative
 • 1-3 years work experience
 • as an Executive Secretary

16-Feb-17

 

Applied
 • Won various awards in terms of engineering
 • Opportunity to utilize Japanese skill
 • To work in trustworthy and reliable company

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • สามารถสื่อสารภาษาญี่ป่นได้ดี และ แปลเอกสารที่เกี่ย
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานล่าม

15-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาพม่า
 • สามารถเดินปฏิบัติงานต่างประเทศได้

15-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล