• Bachelor’s degree in related fields
  • Fluent in Chinese language skill
  • Experience in Banking business

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • age over 21 years old , Thai nationality
  • Bachelor‘s degree in Chinese major is preferable
  • communication skills in Mandarin&English

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  • จบการศึกษาปริญญาตรี เอกภาษาญี่ปุ่น
  • มีประสบการณ์ 1-2 ปี ในสายงานล่าม

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล