• ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์ / อักษรศาสตร์
 • ประสบการณ์ 1-3ปี
 • มีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น Level 2

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 0-2 years exp.Translator, Editor
 • Good command in English
 • New graduate is welcome

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/ Female age 22-30 ,Bachelor in related field
 • Fresh Welcome/ Some exp.as Interpreter, Translator
 • 25,000 - 35,000 + 7 months bonus

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree with very good English-Thai skil
 • good in linguistics especially in translating
 • Basic IT knowledge is preferred.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Bachelor in Hotel Management or English
 • female age not over 30 years.
 • communicate fluently Japanese (N2 or higher)

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • 3 years of proven Localization resourcing
 • Strong knowledge of supply chain management
 • Own the relationship with the external resources

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลภาพลักษณ์ผู้บริหาร
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนในระดับดีมาก พูด อ่าน เขียนคล่อง
 • เพศหญิง โสด หน้าตา-บุคลิกภาพดี สูง 165 ซม.ขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • แปลงาน(ภาษาจีน) ร่างจดหมาย ติดต่อสถานฑูต
 • ภาษาจีนในระดับดีมาก พูด อ่าน เขียนคล่อง
 • เดินทางไปต่างประเทศได้สะดวก เช่น ฮ่องกง จีน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Able to work in leading manufacturing company
 • Able to work in constantly expanding company
 • Able to work in major automotive parts manufacture

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Japanese Interpreter, Business development
 • Japanese IT company
 • The office is near MRT Praram9

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female only
 • Age 28-32 years old
 • Japanese Certificate level N2 and above

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male / Female , Age 25- 40 years.
 • Bachelor's Degree in Japanese or related field
 • At least 7 year experience in Interpreter

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-3 Y experienced in Translator, Interpretation
 • FR B2, EN C1 or FR C1, EN B2 level
 • Can work under pressure, Intermediate MS Skils

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Like to work with many documentss !!
 • Fresh graduated Welcome !!!
 • Can walk from BTS Asoke !

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Japanese skills in Japanese business field
 • work in growing company (textile business)
 • work with general trading company & Apparel

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good English and Korean communication skills.
 • Experience in administration/ reporting/ database
 • New graduates are welcome to apply

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fluent speaking & writting both Burmese & English
 • Patient’s right recognition
 • Excellent communication

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Trade Finance Documentation Officer

KASIKORNBANK (KBank)

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's Degree in any fieds
 • New graduate are welcome
 • Working area : Asoke or Chaengwatthana

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจแก้ไขงานแปลเทียบต้นฉบับภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • พิสูจน์อักษร แปลหนังสือภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถแปล และ สื่อสารภาษาอังกฤษ-ไทย
 • ฝึกงานที่สาขาเกาหลี 3เดือน
 • คลีนิกศัลยกรรม

27-Feb-17

 

Applied
 • Outstanding knowledge in Korean language
 • Multicultural organization
 • Salary Negotiable

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเครือข่ายและผู้ร่วมงาน
 • มีความสามารถในการสรุปประเด็นการสื่อสารที่ถูกต้อง

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Korean language
 • Translator
 • coordinator

27-Feb-17

 

Applied
 • Thai nationality Only
 • Good command of English and French
 • Good interpersonal skill

27-Feb-17

 

Applied
 • Male/ Female age 22-35 ,Bachelor in related field
 • JLPT N3- N1, 20K - 50K
 • BTS &MRT/ Mon - Fri (08:30-17:30)

27-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in any fields
 • An excellent command of English and Thai
 • 3 years of work experience in translation

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to utilize and develop your Japanese skill
 • to develop accounting & Japanese skills
 • Excellent on-the-job training

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to work in one of the Japanese company
 • to develop accounting & Japanese skills
 • Improve your leadership skill managing several

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • German to Thai
 • Bachelor’s or Master’s degree
 • Willing to take a technical translation test

27-Feb-17

 

Applied
 • เป็นคนเวียดนาม ที่สามารถพูดภาษาไทยได้
 • ประสบการณ์การเป็นล่ามเวียดนาม ไทย อย่างน้อย 2 ปี
 • ทักษะและการพูด ฟัง และเข้าใจภาษาเวียดนาม และไทย

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Japanese.
 • Coordinate with Japanese Company
 • Good command in Japanese & English

27-Feb-17

 

Applied
 • เขียนภาษาไทยรู้เรื่อง อ่านลื่นไหลไม่มีสะดุด
 • เข้าใจภาษาอังกฤษ รอบรู้สำนวนและศัพท์สแลงต่างๆ
 • แปล Subtitle ภาพยนต์ ซีรี่ยส์ สารคดี รายการเด็ก

27-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in any field.
 • New graduate are welcome
 • Interpret duty, and in line some time

27-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Translation, English
 • Ability to work in shifts and under tight schedule
 • Excellent proofreading and writing skill in Thai

26-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Translator Linguist Editor
 • Strong command of spoken and written English
 • Translating for Facebook Microsoft and Apple

26-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female age 22-30 ,Bachelor in related field
 • Fresh Welcome/ Some exp.as Interpreter, Translator
 • 25,000 - 35,000 + 7 months bonus

25-Feb-17

 

Applied
 • To work in one of famous Japanese car
 • To work with the top management person from Japan
 • Opportunity to improve Japanese skill

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To work in one of famous Japanese car
 • To work with the top management person from Japan
 • Opportunity to improve Japanese skill

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to work in new setup company
 • Working location is convenience for transportation
 • Opportunity to utilize your Accounting skills

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to work in good management Philosophy Company
 • Contribute to the abundance of people’s lives
 • Opportunity to work with Japanese Executive

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Business English
 • Male/Female , Thai Nationality, Age 23 - 35
 • 1 - 5 years working experience in Translator

24-Feb-17

 

Applied
 • Nationality : Thai /Female, age not over 35 years
 • Good command in English (TOEIC 600 up)/JLPT N2 up
 • Have experience about Automotive or Factory field

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female,Thai or Japanese age 24-30 years old
 • experience in Sales, Customer Support 5 years up
 • Japanese Speaking (JLPT N1 - N3)

24-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female, age 23-30 years old
 • experience in Sales, Customer Support 0-3 years
 • Japanese Speaking (JLPT N1 - N3)

24-Feb-17

 

Applied
 • Front Desk Host Receptionist at Co-working Space
 • Friendly personality, MUST speak Fluent English
 • MUST have the right to work in Thailand

24-Feb-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการแปลภาษา
 • สามารถเรียนรู้การใช้แอพลิเคชั่นต่างๆ ได้

24-Feb-17

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • เพศหญิง/ ชาย อายุ 23-35 ปี
 • บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออก-นำเข้า ให้บริ
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดี

24-Feb-17

 

Applied
 • to utilize your interpretation skills to expand
 • to obtain a deep knowledge of machine tools, etc.
 • to use your Japanese language

24-Feb-17

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับจัดซื้อต่างประเทศ

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • ป. ตรี ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อีเคทรอนิคส์
 • แปลเอกสาร ( อังกฤษ - ไทย )

24-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล