• accounting in Asia Pacific
  • Budget control & Investment
  • cost kaizen activity

20-Apr-17

 

Applied
  • ป.ตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์ด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์
  • ภาษาอังกฤษและโปรแกรม MS Office

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล