• Bachelor Degree in Finance & Accounting.
  • Experience in the relevant tasks as Investor Relat
  • Good initiative and determination to achieve goals

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • CPD License.
  • Good command of English.
  • Manage Accounting role, Finance analysis.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี , เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

25-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล